Manylion y mater

REVENUE BUDGET MONITORING 2018/19 (MONTH 10)

 

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Deleted

Notice of proposed decision first published: 01/10/2018

Report Type: Operational;

Adran: Finance

Title (Welsh): Adroddiad Monitro Cyllideb Refeniw 2018/19 (Mis 10)

Description (Welsh): Mae’r adroddiad misol rheolaidd hwn yn darparu’r wybodaeth ddiweddaraf am fonitro cyllideb refeniw 2018/19 Cronfa’r Cyngor a’r Cyfrif Refeniw Tai. Mae’r sefyllfa yn seiliedig ar incwm a gwariant gwirioneddol fel yr oedd hyd at Fis 10 a rhagamcan ymlaen i ddiwedd y flwyddyn.

Dogfennau

  • REVENUE BUDGET MONITORING 2018/19 (MONTH 10)