Manylion y mater

Revenue Budget Monitoring 2018/19 (Month 9) and Capital Programme Monitoring 2018/19 (Month 9)

To provide the latest revenue budget monitoring position for 2018/19 for the Council Fund and Housing Revenue Account and the latest position on the Capital Programme 2018/19 (based on actual income and expenditure as at Month 9 projected forward to year end).

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 04/09/2018

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 14 Chwe 2019 by Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol

Prif Aelod: Arweinydd y Cyngor

Prif Gyfarwyddwr: Rheolwr Cyllid Corfforaethol

Adran: Finance

Title (Welsh): Adroddiad Monitro Cyllideb Refeniw 2018/19 (Mis 9) ar Rhaglen Gyfalaf 2018/19 (Mis 9)

Description (Welsh): Darparu’r sefyllfa fonitro cyllideb refeniw ddiweddaraf ar gyfer 2018/19 ar gyfer Cronfa’r Cyngor a’r Cyfrif Refeniw Tai (yn seiliedig ar incwm a gwariant gwirioneddol fel yr oedd ar fis 6 a rhagamcan ymlaen i ddiwedd y flwyddyn). Darparu’r sefyllfa ddiweddaraf ar Mis 6 rhaglen gyfalaf 2018/19.

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • REVENUE BUDGET MONITORING 2018/19 (MONTH 9)