Manylion y mater

Revenue Budget Monitoring 2018/19 (month 8)

To provide the latest revenue budget monitoring position for 2018/19 for the Council Fund and Housing Revenue Account – based on actual income and expenditure as at Month 8, and with forward projections to the year-end.

Math o benderfyniad: Key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 04/09/2018

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 22 Ion 2019 by Cabinet

Prif Aelod: Arweinydd y Cyngor a’r Aelod Cabinet Addysg, y Gymraeg, Diwylliant a Hamdden

Prif Gyfarwyddwr: Rheolwr Cyllid Corfforaethol

Adran: Chief Executive's

Title (Welsh): Monitro Cyllideb Refeniw 2018/19 (mis 8)

Description (Welsh): Mae’r adroddiad misol rheolaidd hwn yn darparu’r wybodaeth ddiweddaraf am fonitro cyllideb refeniw 2018/19 Cronfa’r Cyngor a’r Cyfrif Refeniw Tai. Mae’r sefyllfa yn seiliedig ar incwm a gwariant gwirioneddol fel yr oedd hyd at Fis 8 a rhagamcan ymlaen i ddiwedd y flwyddyn.

Penderfyniadau

Agenda items

Dogfennau

  • Revenue Budget Monitoring 2018/19 (month 8)