Manylion y mater

Community Asset Transfer – Overview of Progress

To provide progress of all Community Asset Transfers that have progressed through Stage 2 Business Plan completion and therefore are either close to completion or have transferred.

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 28/08/2018

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 17 Medi 2018 by Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Newid Sefydliadol

Prif Aelod: Aelod Cabinet Gwasanaethau Corfforaethol

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Tai ac Asedau)

Adran: Strategic Programmes

Title (Welsh): Trosglwyddo Ased Cymunedol – Trosolwg o Gynnydd

Description (Welsh): Darparu cynnydd ar holl Drosglwyddiadau Ased Cymunedol sydd wedi datblygu trwy gwblhau Cynllun Busnes Cam 2 ac felly yn agos at eu cwblhau neu wedi trosglwyddo

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Community Asset Transfer – Overview of Progress