Manylion y mater

Statement of Accounts 2017/18 and Supplementary Financial Information to Statement of Accounts 2017/18

To present to members for approval the final version of the Statement of Accounts for 2017/18 and to note the Supplementary financial information.


Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 28/08/2018

Angen penderfyniad: 12 Medi 2018 by Cyngor Sir y Fflint

Prif Gyfarwyddwr: Rheolwr Cyllid Corfforaethol

Adran: Chief Executive's

Title (Welsh): xxxx

Description (Welsh): Cyflwyno fersiwn derfynol o Ddatganiad Cyfrifon 2017/18 i aelodau ar gyfer cymeradwyaeth a nodi’r wybodaeth ariannol atodol.

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Statement of Accounts 2017/18 and Supplementary Financial Information to Statement of Accounts 2017/18