Manylion y mater

Statement of Accounts 2017/18

To present the final audited version of Statement of Accounts for 2017/18 for Members’ recommendation to
Council, including the external auditor’s report.

Math o benderfyniad: Allweddol

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 20/08/2018

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 12 Medi 2018 by Pwyllgor Archwilio

Prif Aelod: Arweinydd y Cyngor

Prif Gyfarwyddwr: Rheolwr Cyllid Corfforaethol

Adran: Chief Executive's

Title (Welsh): Datganiad Cyfrifon 2017/18

Description (Welsh): Adroddiad i gyflwyno fersiwn archwiliedig terfynol y Datganiad Cyfrifon 2017/18 ar gyfer argymhelliad Aelodau i'r Cyngor, yn cynnwys adroddiad yr archwiliwr allanol.

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Statement of Accounts 2017/18