Manylion y mater

Capital Works - Procurement of Welsh Housing Quality Standard (WHQS) Kitchen & Bathroom Programme for Internal Works

To seek approval to procure a contractor to continue to deliver the Welsh Housing Quality Standard (WHQS) Bathroom and Kitchen Mop-up programme through the Procure Plus framework.

Math o benderfyniad: Key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 04/09/2018

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 25 Medi 2018 by Cabinet

Prif Aelod: Dirprwy Arweinydd y Cyngor Aelod a'r Cabinet dros Dai

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Tai ac Asedau)

Adran: Housing and Communities

Title (Welsh): Gwaith Cyfalaf Rheoli Asedau Tai – Rhaglen ‘Diweddaru’ Safon Ansawdd Tai Cymru

Description (Welsh): Ceisio cymeradwyaeth i gaffael contractwr i barhau i ddarparu Rhaglen Diweddaru Ystafelloedd Ymolchi a Cheginau Safon Ansawdd Tai Cymru drwy fframwaith Caffael Ychwanegol.

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Housing Asset Management, Capital Works - WHQS Mop-Up Programme