Manylion y mater

School Reserve Balances Year Ending 31 March 2018

To report to members the year end schools balances as at 31 March 2018

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 07/08/2018

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 27 Medi 2018 by Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg ac Ieuenctid

Prif Aelod: Aelod Cabinet dros Addysg

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Addysg ac Ieuenctid)

Adran: Education and Youth

Title (Welsh): Adroddiad Blynyddol ar Falansau Ysgolion ar gyfer 2017/18

Description (Welsh): Rhoi adroddiad i’r aelodau ynghylch balansau diwedd blwyddyn yr ysgolion fel yr oeddent ar 31 Mawrth 2018

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Annual report on School Balances for 2017/18