Manylion y mater

School Reserve Balances Year ending 31 March 2018

To report the level of school balances to Audit Committee and to highlight the risks and internal processes associated with schools in deficit.

Math o benderfyniad: Allweddol

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 07/08/2018

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 12 Medi 2018 by Pwyllgor Archwilio

Prif Aelod: Aelod Cabinet dros Addysg

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Addysg ac Ieuenctid)

Adran: Education and Youth

Title (Welsh): Adroddiad Blynyddol ar Falansau Ysgol ar 31 Mawrth 2018

Description (Welsh): Adrodd y lefel o falansau ysgol i’r Pwyllgor Archwilio ac amlygu’r peryglon a phrosesau mewnol sy’n gysylltiedig ag ysgolion mewn diffyg ariannol.

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Annual Report on School Balances as at 31 March 2018