Manylion y mater

Outcome of Public Consultation on Public Transport and School Transport Anomalies

To provide details of the outcome of the consultation on local transport arrangements and next steps to deliver a sustainable public transport service. The report also details the timetable for dealing with the anomalies within school transport arrangements which came to attention following the service review in September 2017.

Math o benderfyniad: Allweddol

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 11/07/2018

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 17 Gorff 2018 by Cabinet

Prif Aelod: Dirprwy Arweinydd ac Aelod Cabinet dros Strydlun a Chefn Gwlad

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Stryd a Chludiant)

Adran: Streetscene and Transportation

Title (Welsh): Deilliant Ymgynghoriad Cyhoeddus ar Gludiant Cyhoeddus ac Anomeladdau Cludiant Ysgolion

Description (Welsh): I hysbysu Cabinet o ddeilliant yr ymgynghoriad, trefniadau cludiant lleol a'r camau nesaf i ddarparu gwasanaeth cludiant cyhoeddus cynaliadwy. Mae'r adroddiad hefyd yn dangos manylion yr amserlen ar gyfer ymdrin ag anomaleddau o fewn trefniadau cludiant ysgolion a ddaeth i'n sylw yn dilyn adolygiad gwasanaeth ym mis Medi 2017.

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Outcome of Public Consultation on Public Transport and School Trnasport Anomalies