Manylion y mater

Council Plan 2018/19 – changes from 2017/18

To provide clarity on the changes made to the Council Plan between years.

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 10/08/2018

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 20 Medi 2018 by Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol

Prif Aelod: Aelod Cabinet Llywodraethu a Gwasanaethau Corfforaethol gan gynnwys Iechyd a Diogelwch ac Adnoddau Dynol

Adran: Chief Executive's

Title (Welsh): Cynllun y Cyngor 2018/19 – newidiadau o 2017/18

Description (Welsh): I roi eglurder ar y newidiadau a wnaed i Gynllun y Cyngor rhwng y blynyddoedd

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Council Plan 2018/19 – changes from 2017/18