Manylion y mater

Outcome of Public Consultation on Public Transport and Social Transport Anomalies

To inform Scrutiny of the outcome of the consultation process for local transport arrangements and the timetable for dealing with the anomalies within school transport arrangements which came to light following the service review in September 2017.

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 10/08/2018

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 12 Gorff 2018 by Pwyllgor Trosolwg a Chraffu yr Amgylchedd

Prif Aelod: Dirprwy Arweinydd ac Aelod Cabinet dros Strydlun a Chefn Gwlad

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Stryd a Chludiant)

Adran: Streetscene and Transportation

Title (Welsh): Canlyniad Ymgynghoriad Cyhoeddus am Gludiant Cyhoeddus ac Anghysondebau gyda Chludiant Cymdeithasol

Description (Welsh): Rhoi gwybod i’r Pwyllgor Craffu am ganlyniad yr ymgynghoriad am drefniadau cludiant lleol a’r amserlen ar gyfer delio gyda’r anghysondebau gyda threfniadau cludiant ysgolion a ganfyddwyd yn dilyn adolygiad o’r gwasanaeth ym mis Medi 2017.

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Outcome of Public Consultation on Public Transport and Social Transport Anomalies