Manylion y mater

Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol

To consider the Forward Work Programme of the Organisational Change Overview & Scrutiny Committee

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 30/11/2018

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 13 Mai 2019 by Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Newid Sefydliadol

Prif Gyfarwyddwr: Hwylusydd Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Adran: Overview and Scrutiny

Title (Welsh): Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol

Description (Welsh): Ystyried y flaenraglen waith Pwyllgor Craffu & Trosolwg newid sefydliadol

Penderfyniadau

Agenda items

Dogfennau

  • Forward Work Programme (Organisational Change)