Manylion y mater

Forward Work Programme (Organisational Change)

To consider the Forward Work Programme of the Organisational Change Overview & Scrutiny Committee

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 04/09/2018

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 28 Ion 2019 by Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Newid Sefydliadol

Prif Gyfarwyddwr: Community and Education Overview & Scrutiny Facilitator, Hwylusydd Trosolwg a Chraffu yr Amgylchedd a Gofal Cymdeithasol

Adran: Overview and Scrutiny

Title (Welsh): Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol

Description (Welsh): Ystyried y flaenraglen waith Pwyllgor Craffu & Trosolwg newid sefydliadol

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Forward Work Programme (Organisational Change)