Manylion y mater

Forward Work Programme (Education & Youth)

To consider the Forward Work Programme of the Education & Youth Overview & Scrutiny Committee

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 29/06/2018

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 1 Tach 2018 by Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg ac Ieuenctid

Prif Gyfarwyddwr: Education and Youth Overview & Scrutiny Facilitator

Adran: Overview and Scrutiny

Title (Welsh): Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol

Description (Welsh): Ystyried y flaenraglen waith Pwyllgor Craffu & Trosolwg ieuenctid & Addysg

Penderfyniadau

Agenda items

Dogfennau

  • Forward Work Programme (Education & Youth)