Manylion y mater

Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol

 

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Deleted

Notice of proposed decision first published: 01/10/2018

Report Type: Operational;

Adran: Overview and Scrutiny

Title (Welsh): Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol

Description (Welsh): Ystyried y flaenraglen waith Pwyllgor Craffu & Trosolwg adnoddau corfforaethol

Dogfennau

  • Forward Work Programme (Corporate Resources)