Manylion y mater

Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol

To consider the Forward Work Programme of the Environment Overview & Scrutiny Committee


Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 30/11/2018

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 21 Mai 2019 by Pwyllgor Trosolwg a Chraffu yr Amgylchedd

Prif Gyfarwyddwr: Hwylusydd Trosolwg a Chraffu yr Amgylchedd

Adran: Overview and Scrutiny

Title (Welsh): Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol

Description (Welsh): Ystyried y flaenraglen waith Pwyllgor Craffu & Trosolwg amgylchedd

Penderfyniadau

Agenda items

Dogfennau

  • Forward Work Programme (Environment)