Manylion y mater

Supplementary Financial Information to Draft Statement of Accounts 2017/18

To provide Members with supplementary financial information to accompany the draft accounts as per previously agreed Notice of Motion.

Math o benderfyniad: Key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 29/06/2018

Report Type: Strategic;

Angen penderfyniad: 11 Gorff 2018 by Pwyllgor Archwilio

Prif Aelod: Arweinydd y Cyngor

Prif Gyfarwyddwr: Rheolwr Cyllid Corfforaethol

Adran: Chief Executive's

Title (Welsh): Gwybodaeth Ariannol Atodol i Ddatganiad Cyfrifon Drafft 2017/18

Description (Welsh): Darparu gwybodaeth ariannol atodol i’r Aelodau i gyd-fynd â’r datganiad cyfrifon drafft, yn unol â’r Rhybudd o Gynnig a gymeradwywyd yn flaenorol.

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Supplementary Financial Information to Draft Statement of Accounts 2017/18