Manylion y mater

Revenue Budget Monitoring 2018/19 (Month 8)

 

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Deleted

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 04/09/2018

Report Type: Operational;

Adran: Finance

Title (Welsh): Monitro Cyllideb Refeniw 2017/18 (Mis 8)

Description (Welsh): Pwrpas yr adroddiad hwn yw darparu Monitro Cyllideb Refeniw 2017/18 (Mis 8) i’r Aelodau.