Manylion y mater

Revenue budget monitoring 2018/19 (Interim)

This report provides known key risks and issues to the revenue budget outturn position for 2018/19 for the Council Fund and Housing Revenue Account.’

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 29/06/2018

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 12 Gorff 2018 by Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol

Prif Aelod: Arweinydd y Cyngor

Adran: Finance

Title (Welsh): 2018/19 monitro cyllideb refeniw (interim)

Description (Welsh): Mae’r adroddiad hwn yn nodi’r risgiau allweddol a’r problemau sy’n hysbys o ran sefyllfa derfynol y gyllideb refeniw ar gyfer 2018/19 ar gyfer Cronfa’r Cyngor a’r Cyfrif Refeniw Tai.

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Revenue budget monitoring 2018/19 (Interim)