Manylion y mater

Revenue Budget Monitoring - 2017/18 (out-turn)

This report provides the revenue budget outturn position for 2017/18 for the Council Fund and Housing Revenue Account.’

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 29/06/2018

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 12 Gorff 2018 by Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol

Prif Aelod: Arweinydd y Cyngor

Adran: Finance

Title (Welsh): Monitro'r gyllideb refeniw-2017/18 (Alldro)

Description (Welsh): Mae’r adroddiad hwn yn nodi sefyllfa derfynol y gyllideb refeniw ar gyfer 2017/18 ar gyfer Cronfa’r Cyngor a’r Cyfrif Refeniw Tai.

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Revenue Budget Monitoring - 2017/18 (out-turn)