Manylion y mater

Employer Care Pay Issue (PART 2)

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Angen penderfyniad: 13 Meh 2018 by Pwyllgor Cronfa Bensiwn Clwyd

Cyswllt: Philip Latham E-bost: philip.latham@flintshire.gov.uk.

Title (Welsh): Mater tâl am ofal cyflogwyr

Description (Welsh): Rhoi manylion i Aelodau’r Pwyllgor am dordyletswydd posib yn ymwneud ag un Gweithiwr penodol.

Penderfyniadau

Agenda items