Manylion y mater

Update on the management of the homeless legislation within the Housing (Wales) Act 2014

To provide an update on the management of the homeless legislation, progress on the development of a regional homeless strategy, the challenges facing the Council and the approaches to alleviating homelessness in the county.

Math o benderfyniad: Key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 29/06/2018

Report Type: Strategic;

Angen penderfyniad: 17 Gorff 2018 by Cabinet

Prif Aelod: Dirprwy Arweinydd y Cyngor Aelod a'r Cabinet dros Dai

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Tai ac Asedau)

Adran: Housing and Communities

Title (Welsh): Diweddariad ar reoli'r ddeddfwriaeth ddigartrefedd o fewn Deddf Tai (Cymru) 2014

Description (Welsh): I ddiweddaru’r Cabinet ar reoli deddfwriaeth ddigartrefedd, cynnydd o ran datblygu strategaeth ddigartrefedd ranbarthol, yr heriau y mae’r Cyngor yn eu hwynebu a’r dulliau o liniaru digartrefedd yn y sir.

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Update on the management of the homeless legislation within the Housing (Wales) Act 2014