Manylion y mater

Theatr Clwyd Capital Project

To note progress on the capital redevelopment project for Theatr  Clwyd and to agree to the release of the Council share of the costs for the next stage of the feasibility study from within the approved Capital Programme 2018/19.

Math o benderfyniad: Key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 01/06/2018

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 19 Meh 2018 by Cabinet

Prif Aelod: Aelod Cabinet Newid Hinsawdd a’r Economi, Aelod Cabinet dros Addysg

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Rhaglenni Strategol)

Adran: Chief Executive's

Title (Welsh): Adroddiad Prosiect Cyfalaf Theatr Clwyd

Description (Welsh): Nodi cynnydd ar y prosiect ailddatblygu cyfalaf ar gyfer Theatr Clwyd ac i gytuno i ryddhau cyfran y Cyngor o'r costau ar gyfer cam nesaf yr astudiaeth ddichonoldeb o fewn Rhaglen Gyfalaf a gymeradwywyd 2018/19.

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Theatr Clwyd Capital Project