Manylion y mater

Tourism promotion and destination management

To provide an update to Members on the current and emerging approaches to visitor promotion between the Countryside and Tourism Services and to discuss future approaches to destination management and the role of each service.

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 01/06/2018

Report Type: Strategic;

Angen penderfyniad: 12 Gorff 2018 by Pwyllgor Trosolwg a Chraffu yr Amgylchedd

Prif Aelod: Aelod Cabinet Newid Hinsawdd a’r Economi

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd ac Economi)

Adran: Planning, Environment and Economy

Title (Welsh): Hybu twristiaeth a rheoli cyrchfan

Description (Welsh): Darparu diweddariad i Aelodau am y dulliau gweithio newydd ar gyfer hyrwyddo i ymwelwyr rhwng y Gwasanaethau Cefn Gwlad a Thwristiaeth a thrafod dulliau gwaith y dyfodol ar gyfer rheoli cyrchfannau a rôl pob gwasanaeth.

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Tourism promotion and destination management