Manylion y mater

Approval of Clwyd Pension Fund Statement of Accounts

To agree that the Clwyd Pension Fund will sign off its own Annual Accounts after external audit.

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 25/05/2018

Angen penderfyniad: 19 Meh 2018 by Cyngor Sir y Fflint

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Llywodraethu)

Adran: Governance

Title (Welsh): Cymeradwyo Datganiad Cyfrifon Cronfa Bensiwn Clwyd

Description (Welsh): I gytuno y bydd Cronfa Bensiynau Clwyd yn cymeradwyo ei Gyfrifon Blynyddol ei hun cyn archwiliad allanol.

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Approval of Clwyd Pension Fund Statement of Accounts