Manylion y mater

Flint Foreshore Regeneration

To detail progress on the development of plans for the regeneration of Flint Foreshore and propose to progress to the next stage of work with no financial implications for Flintshire County Council.

Math o benderfyniad: Key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 25/05/2018

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 19 Meh 2018 by Cabinet

Prif Aelod: Aelod Cabinet Newid Hinsawdd a’r Economi, Aelod Cabinet dros Addysg

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Rhaglenni Strategol)

Adran: Strategic Programmes

Title (Welsh): Cynllun Adfywio Blaendraeth y Fflint

Description (Welsh): Mae’r adroddiad hwn yn rhoi manylion ynghylch datblygiad cynlluniau ar gyfer adfywio Blaendraeth y Fflint ac yn cynnig y dylid symud ymlaen at gam nesaf y gwaith heb unrhyw oblygiadau ariannol i Gyngor Sir y Fflint.

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Flint Foreshore Regeneration