Manylion y mater

Approval of Clwyd Pension Fund Statement of Accounts

To agree that the Clwyd Pension Fund will sign off its own Annual Accounts prior to external audit.

Math o benderfyniad: Allweddol

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 25/05/2018

Report Type: Strategic;

Angen penderfyniad: 6 Meh 2018 by Pwyllgor Archwilio

Prif Aelod: Aelod Cabinet Llywodraethu a Gwasanaethau Corfforaethol gan gynnwys Iechyd a Diogelwch ac Adnoddau Dynol

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Llywodraethu)

Adran: Governance

Title (Welsh): Cyfrifon Cronfa Bensiynau Clwyd

Description (Welsh): I gytuno y bydd Cronfa Bensiynau Clwyd yn cymeradwyo ei Gyfrifon Blynyddol ei hun cyn archwiliad allanol.

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Clwyd Pension Fund Accounts