Manylion y mater

School Modernisation – School Standards and Organisation Act 2013 – Brynford and Lixwm Area School Review

To inform of the responses from the statutory consultation period for the Brynford and Lixwm Area school review.

Math o benderfyniad: Key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 25/05/2018

Report Type: Strategic;

Angen penderfyniad: 19 Meh 2018 by Cabinet

Prif Aelod: Aelod Cabinet dros Addysg

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Addysg ac Ieuenctid)

Adran: Education and Youth

Title (Welsh): Moderneiddio Ysgolion – Deddf Safonau a Threfniadaeth Ysgolion 2013 – Adolygiad Ysgol Ardal Brynffordd a Licswm

Description (Welsh): Hysbysu am yr ymatebion yn dilyn y cyfnod ymgynghori statudol ar gyfer adolygiad Ysgol Ardal Brynffordd a Licswm.

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • School Modernisation – School Standards and Organisation Act 2013 – Brynford and Lixwm Area School Review