Manylion y mater

Shared Procurement Service

That Cabinet agrees to enter a further 3 year service level agreement with Denbighshire County Council for the delivery of procurement services.

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 25/05/2018

Report Type: Strategic;

Angen penderfyniad: 14 Meh 2018 by Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol

Prif Aelod: Aelod Cabinet Llywodraethu a Gwasanaethau Corfforaethol gan gynnwys Iechyd a Diogelwch ac Adnoddau Dynol

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Llywodraethu)

Adran: Governance

Title (Welsh): Gwasanaeth Caffael Ar y Cyd

Description (Welsh): Bod y Cabinet yn cytuno mynd i gytundeb lefel gwasanaeth am 3 blynedd pellach gyda Chyngor Sir Ddinbych ar gyfer darparu gwasanaethau caffael.

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Shared Procurement Service