Manylion y mater

Collection of Water Rates as part of Council Rents

To set out the ongoing legal issues, at a national level, around collection on water rates as part of Council/Housing Association Rents, together with an assessment of the Council’s own legal advice in relation to the nature of the Flintshire contract with Welsh Water.

Math o benderfyniad: Key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 25/05/2018

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 17 Gorff 2018 by Cabinet

Prif Aelod: Dirprwy Arweinydd y Cyngor Aelod a'r Cabinet dros Dai

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Tai ac Asedau)

Adran: Housing and Communities

Title (Welsh): Casgliad o Gyfraddau Dwr yn rhan o Rhenti'r Cyngor

Description (Welsh): Mae’r adroddiad yn amlygu materion cyfreithiol sy’n mynd rhagddynt, ar lefel genedlaethol, ynghylch casglu cyfraddau dŵr fel rhan o Rent Cyngor/ Cymdeithasu Tai, ynghyd ag asesiad o gyngor cyfreithiol y Cyngor ei hun mewn perthynas â natur contract Sir y Fflint gyda Dŵr Cymru.

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Collection of Water Rates as part of Council Rents