Manylion y mater

Procurement of a New Agency Contract

To appoint the Preferred Supplier

Math o benderfyniad: Key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 25/05/2018

Report Type: Strategic;

Angen penderfyniad: 19 Meh 2018 by Cabinet

Prif Aelod: Aelod Cabinet Llywodraethu a Gwasanaethau Corfforaethol gan gynnwys Iechyd a Diogelwch ac Adnoddau Dynol

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Llywodraethu)

Adran: Governance

Title (Welsh): Caffael Contract Asiantaeth Newydd

Description (Welsh): Penodi’r Cyflenwr a Ffafrir.

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Procurement of a New Agency Contract