Manylion y mater

Shared Procurement Service

To renew the Joint Procurement Service with Denbighshire County Council following expiry of the current Service Level Agreement (SLA).

Math o benderfyniad: Key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 25/05/2018

Report Type: Strategic;

Angen penderfyniad: 19 Meh 2018 by Cabinet

Prif Aelod: Aelod Cabinet Llywodraethu a Gwasanaethau Corfforaethol gan gynnwys Iechyd a Diogelwch ac Adnoddau Dynol

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Llywodraethu)

Adran: Governance

Title (Welsh): Gwasanaeth Caffael Ar y Cyd

Description (Welsh): Bod y Cabinet yn cytuno mynd i gytundeb lefel gwasanaeth am 3 blynedd pellach gyda Chyngor Sir Ddinbych ar gyfer darparu gwasanaethau caffael.

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Shared Procurement Service