Manylion y mater

Draft Annual Governance Statement

To receive for endorsement the annual revision of the Annual Governance Statement

Math o benderfyniad: Key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 25/05/2018

Report Type: Strategic;

Angen penderfyniad: 6 Meh 2018 by Pwyllgor Archwilio

Prif Aelod: Aelod Cabinet Llywodraethu a Gwasanaethau Corfforaethol gan gynnwys Iechyd a Diogelwch ac Adnoddau Dynol

Adran: Chief Executive's

Title (Welsh): Fersiwn Drafft o’r Datganiad Llywodraethu Blynyddol

Description (Welsh): Cael adolygiad blynyddol o’r Datganiad Llywodraethu Blynyddol i’w ardystio

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Draft Annual Governance Statement