Manylion y mater

Follow Up Report Planning Enforcement

To present to the Committee the results of a follow up review of the Planning Enforcement.

Math o benderfyniad: Allweddol

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 25/05/2018

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 6 Meh 2018 by Pwyllgor Archwilio

Prif Aelod: Aelod Cabinet Llywodraethu a Gwasanaethau Corfforaethol gan gynnwys Iechyd a Diogelwch ac Adnoddau Dynol

Prif Gyfarwyddwr: Rheolwr Archwilio Mewnol

Adran: Governance

Title (Welsh): Adroddiad Dilynol Gorfodaeth Gynllunio

Description (Welsh): Cyflwyno canlyniadau adolygiad dilynol o’r Orfodaeth Gynllunio i’r Pwyllgor.

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Follow Up Report Planning Enforcement