Manylion y mater

Internal Audit Annual Report

To inform members of the outcome of all audit work carried out during 2017/18 and to give the annual Internal Audit opinion on the standard of internal control, risk management and governance within the Council.

Math o benderfyniad: Key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 25/05/2018

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 6 Meh 2018 by Pwyllgor Archwilio

Prif Aelod: Aelod Cabinet Llywodraethu a Gwasanaethau Corfforaethol gan gynnwys Iechyd a Diogelwch ac Adnoddau Dynol

Prif Gyfarwyddwr: Rheolwr Archwilio Mewnol

Adran: Governance

Title (Welsh): Adroddiad Blynyddol Archwilio Mewnol

Description (Welsh): Rhoi gwybod i’r aelodau am ganlyniad yr holl waith archwilio a gynhaliwyd yn ystod 2017/18 a rhoi’r farn Archwilio Mewnol flynyddol ar safon rheolaeth fewnol, rheoli risg a llywodraethu yn y Cyngor.

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Internal Audit Annual Report