Manylion y mater

Holywell Leisure Centre Community Asset Transfer

To review progress during the year 2017/18 and to consider the plans for 2018

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 25/05/2018

Report Type: Strategic;

Angen penderfyniad: 14 Mai 2018 by Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Newid Sefydliadol

Prif Aelod: Aelod Cabinet dros Addysg

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Rhaglenni Strategol)

Adran: Strategic Programmes

Title (Welsh): Trosglwyddo Ased Cymunedol Canolfan Hamdden Treffynnon

Description (Welsh): Adolygu cynnydd yn ystod 2017/18 ac i ystyried cynlluniau ar gyfer 2018

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Holywell Leisure Centre Community Asset Transfer