Manylion y mater

21st Century Schools Programme - Connah's Quay High School Project - Proposed Contract Variation

To consider accelerating Phase 2 of Connah’s Quay High School investment scheme using Band B funding and a contract variation to enable project efficiencies of circa £220K.

Math o benderfyniad: Allweddol

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 25/05/2018

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 22 Mai 2018 by Cabinet

Prif Aelod: Aelod Cabinet Llywodraethu a Gwasanaethau Corfforaethol gan gynnwys Iechyd a Diogelwch ac Adnoddau Dynol, Aelod Cabinet dros Addysg

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Addysg ac Ieuenctid), Prif Swyddog (Tai ac Asedau)

Adran: Education and Youth

Title (Welsh): Rhaglen Ysgolion yr 21ain ganrif – Prosiect Ysgol Uwchradd Cei Connah – Amrywiad Contract Arfaethedig

Description (Welsh): Ystyried cyflymu Cam 2 o gynllun buddsoddi Ysgol Uwchradd Cei Connah gan ddefnyddio cyllid Band B ac amrywiad contract i alluogi arbedion effeithlonrwydd prosiect o tua £220K.

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • 21st Century Schools Programme - Connah's Quay High School Project - Proposed Contract Variation