Manylion y mater

Crumps Yard and Flint Landfill Solar Farms

To seek approval to establish a project board, submit the planning applications, procure and appoint a contractor and to agree funding for the project.

Math o benderfyniad: Key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 25/05/2018

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 17 Gorff 2018 by Cabinet

Prif Aelod: Aelod Cabinet Cynllunio, Iechyd y Cyhoedd a Gwarchod y Cyhoedd

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd ac Economi)

Adran: Planning, Environment and Economy

Title (Welsh): Ffermydd Solar Tirlenwi Crumps Yard a’r Fflint.

Description (Welsh): Gofyn am gymeradwyaeth i sefydlu bwrdd prosiect, cyflwyno’r ceisiadau cynllunio, caffael a phenodi contractwr a chytuno ar gyllid i’r prosiect.

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Crumps Yard and Flint Landfill Solar Farms.