Manylion y mater

Disabled Facilities Grant Internal Audit Report 2017

To outline the findings of the 2017 scheduled Internal Audit review of the Disabled Facilities Programme and to discuss the control measures developed in response

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 25/05/2018

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 27 Meh 2018 by Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau a Menter

Prif Aelod: Dirprwy Arweinydd y Cyngor Aelod a'r Cabinet dros Dai

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd ac Economi)

Adran: Housing and Communities

Title (Welsh): Adroddiad Archwilio Mewnol Grant Cyfleusterau i Bobl Anabl 2017

Description (Welsh): Amlinellu casgliadau Adolygiad Archwilio Mewnol 2017 o Raglen Cyfleusterau i Bobl Anabl ac i drafod y mesurau rheoli a ddatblygwyd mewn ymateb

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Disabled Facilities Grant Internal Audit Report 2017