Manylion y mater

Revenue Consequences of Capital Expenditure

To receive a presentation on the Revenue Consequences of Capital expenditure. 

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 30/04/2018

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 17 Mai 2018 by Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol

Prif Aelod: Arweinydd y Cyngor a’r Aelod Cabinet Addysg, y Gymraeg, Diwylliant a Hamdden

Adran: Finance

Title (Welsh): Canlyniadau Refeniw Gwariant Cyfalaf

Description (Welsh): I alluogi Aelodau i ystyried

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Revenue Consequences of Capital Expenditure