Manylion y mater

Year-end Council Plan 2017/18 Monitoring Report

To review the levels of progress in the achievement of activities, performance levels and current risk levels as identified in the Council Plan 2017/18

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 30/04/2018

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 14 Mai 2018 by Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Newid Sefydliadol

Prif Aelod: Aelod Cabinet Llywodraethu a Gwasanaethau Corfforaethol gan gynnwys Iechyd a Diogelwch ac Adnoddau Dynol, Aelod Cabinet dros Addysg

Prif Gyfarwyddwr: Community and Education Overview & Scrutiny Facilitator

Adran: Overview and Scrutiny

Title (Welsh): Adroddiad Monitro Cynllun Cyngor 2017/18 y Cyngor ar ddiwedd y flwyddyn

Description (Welsh): Adolygu’r cynnydd wrth gyflawni gweithgareddau, lefelau perfformiad a lefelau risg presennol fel y nodwyd yng Nghynllun y Cyngor 2017/18.

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Quarter 4 Council Plan 2017/18 Monitoring Report