Manylion y mater

Annual Directors Report

To consider the draft Report

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 25/04/2018

Report Type: Strategic;

Angen penderfyniad: 14 Meh 2018 by Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Gofal Cymdeithasol ac Iechyd

Prif Aelod: Dirprwy Arweinydd y Cyngor a’r Aelod Cabinet Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Gwasanaethau Cymdeithasol)

Adran: Social Services

Title (Welsh): Adroddiad Blynyddol y Cyfarwyddwyr

Description (Welsh): Ystyried yr adroddiad drafft

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Annual Directors Report