Manylion y mater

Annual Directors Report

To consider the draft Report

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 25/04/2018

Report Type: Strategic;

Angen penderfyniad: 14 Meh 2018 by Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Gofal Cymdeithasol ac Iechyd

Prif Aelod: Dirprwy Arweinydd y Cyngor (Partneriaethau) ac Aelod y Cabinet dros y Gwasanaethau Cymdeithasol

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Gwasanaethau Cymdeithasol)

Adran: Social Services

Title (Welsh): Adroddiad Blynyddol y Cyfarwyddwyr

Description (Welsh): Ystyried yr adroddiad drafft

Penderfyniadau

Agenda items

Dogfennau

  • Annual Directors Report