Manylion y mater

Growth Vision and Strategy for the Economy of North Wales: Governance Agreement

To recommend the Governance Agreement to Council for formal adoption as a partner to the North Wales Economic Ambition Board.

Math o benderfyniad: Allweddol

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 25/04/2018

Report Type: Strategic;

Angen penderfyniad: 19 Meh 2018 by Cabinet

Prif Aelod: Aelod Cabinet Llywodraethu a Gwasanaethau Corfforaethol gan gynnwys Iechyd a Diogelwch ac Adnoddau Dynol

Adran: Governance

Title (Welsh): Gweledigaeth a Strategaeth Twf ar gyfer Economi Gogledd Cymru: Cytundeb Llywodraethu

Description (Welsh): Argymell y Cytundeb Llywodraethu i'r Cyngor i'w fabwysiadu'n ffurfiol fel partner i Fwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru.

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • North Wales Growth Board