Manylion y mater

Adoption of Supplementary Planning Guidance Note – Clwydian Range and Dee Valley Area of Outstanding Natural Beauty

To seek final approval to formally adopt Supplementary Planning Guidance (SPG) for the Area of Outstanding Natural Beauty (AONB). The SPG has been prepared jointly by Flintshire, Denbighshire and Wrexham Councils and has been the subject of an extensive public consultation exercise. The SPG is being recommended for adoption by each of the three Local Planning Authorities.

Math o benderfyniad: Key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 25/04/2018

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 22 Mai 2018 by Cabinet

Prif Aelod: Aelod Cabinet Cynllunio, Iechyd y Cyhoedd a Gwarchod y Cyhoedd

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd ac Economi)

Adran: Planning, Environment and Economy

Title (Welsh): Mabwysiadu Nodyn Canllaw Cynllunio Atodol – Ardal o Harddwch Naturiol Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy

Description (Welsh): Ceisio cymeradwyaeth derfynol i fabwysiadu Canllaw Cynllunio Atodol yn ffurfiol ar gyfer yr Ardal o Harddwch Naturiol (AHN). Mae’r CCA wedi’i baratoi ar y cyd gan Cynghorau Sir y Fflint, Sir Ddinbych a Wrecsam ac mae wedi bod yn destun ymarfer ymgynghoriad cyhoeddus sylweddol. Mae’r CCA yn cael ei argymell ar gyfer mabwysiadu gan y tri Awdurdod Cynllunio Lleol.

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Adoption of Supplementary Planning Guidance Note – Clwydian Range and Dee Valley Area of Outstanding Natural Beauty