Manylion y mater

Air Quality in Flintshire

To provide an overview of the findings from the regional Air Quality Report, prepared in August 2017, and recommend how Flintshire County Council can do more to promote air quality considerations when key strategic and operational decisions are taken.

Math o benderfyniad: Key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 25/04/2018

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 22 Mai 2018 by Cabinet

Prif Aelod: Aelod Cabinet Cynllunio, Iechyd y Cyhoedd a Gwarchod y Cyhoedd

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd ac Economi)

Adran: Planning, Environment and Economy

Title (Welsh): Ansawdd Aer yn Sir y Fflint

Description (Welsh): I roi trosolwg o’r canfyddiadau o Adroddiad Ansawdd Aer rhanbarthol, a baratowyd yn Awst 2017 ac argymell sut y gall Cyngor Sir y Fflint wneud mwy i hybu ystyriaethau ansawdd aer pan wneir penderfyniadau strategol a gweithredol allweddol.

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Air Quality in Flintshire