Manylion y mater

Additional Learning Needs and Education Tribunal (Wales) Act 2018

To provide an update on implementation plans arising from the Additional Learning Needs Bill Legislation

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 25/04/2018

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 24 Mai 2018 by Cyd-Bwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg ac Ieuenctid a Gofal Cymdeithasol ac Iechyd

Prif Aelod: Aelod Cabinet dros Addysg

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Addysg ac Ieuenctid)

Adran: Education and Youth

Title (Welsh): Deddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru) 2018

Description (Welsh): Rhoi diweddariad ar y cynlluniau gweithredu sy'n deillio o Ddeddfwriaeth y Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Additional Learning Needs and Education Tribunal (Wales) Act 2018