Manylion y mater

Early Help Hub

To provide an overview of the operation and effectiveness of the Early Help Hub

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 25/04/2018

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 24 Mai 2018 by Cyd-Bwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg ac Ieuenctid a Gofal Cymdeithasol ac Iechyd

Prif Aelod: Aelod Cabinet dros Addysg, Dirprwy Arweinydd y Cyngor a’r Aelod Cabinet Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Addysg ac Ieuenctid), Prif Swyddog (Gwasanaethau Cymdeithasol)

Adran: Social Services

Title (Welsh): Y Ganolfan Cymorth Cynnar

Description (Welsh): Rhoi trosolwg o weithgarwch ac effeithiolrwydd y Ganolfan Cymorth Cynnar

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Early Help Hub