Manylion y mater

Education Attainment of Looked After Children

To receive the Annual Education Attainment report of Looked After Children

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 25/04/2018

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 24 Mai 2018 by Cyd-Bwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg ac Ieuenctid a Gofal Cymdeithasol ac Iechyd

Prif Aelod: Aelod Cabinet dros Addysg

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Addysg ac Ieuenctid)

Adran: Education and Youth

Title (Welsh): Cyraeddiadau Addysgol Plant sy’n Derbyn Gofal

Description (Welsh): Derbyn yr Adroddiad Blynyddol ar Gyraeddiadau Addysgol Plant sy’n Derbyn Gofal

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Education Attainment of Looked After Children